21 december 2012 – begin van een nieuwe tijd


We zijn 21 december 2012 voorbij! Einde van een lange cyclus volgens de Maya kalender en het begin van een nieuwe. We staan aan het begin van een nieuwe tijd waarin we vaker gaan handelen ten behoeve van het geheel. Constructief en opbouwend. En minder vaak uit angst of eigenbelang. Dat is hoe ik er zelf naar kijk. Geen einde der tijden maar het gestage begin van een nieuwe meer positief georiënteerde tijd. In de tussentijd zullen er nog wel zaken die met het oude te maken hebben omvallen en sommige zijn nu al aan het omvallen. Zoals het financiële systeem. Dit kan met met pijn van loslaten gepaard gaan maar ook met opluchting dat het niet meer vastgehouden hoeft te worden en ruimte voor nieuwe ideeën en acties.

Leven we in een democratie of mediacratie?


We leven steeds meer in een Mediacratie in plaats van een Democratie waar de nieuwsmedia die de politiek zouden moeten checken onderdeel zijn geworden van de politiek. Hierin proberen de media net als in de politiek sterke invloed uit te oefenen op het publiek. De Telegraaf is hier in Nederland een heel duidelijk voorbeeld van. Ze stemmen hun berichtgeving af op hun politieke kleur. Verre van onafhankelijk dus. Deze documentaire geeft een realistisch beeld hoe de nieuwsmedia in de Verenigde Staten verworden zijn tot een politiek gekleurd roddel medium. Sterker nog, volgens de documentaire vertoont de huidige mediacratie sterke overeenkomsten met de samenleving uit het boek 1984 van George Orwell.

Wil je effectief met je tijd omgaan? Ga mediteren.


Ik heb gemerkt dat ik als ik onrustig of besluiteloos ben, ik niet heel effectief met mijn tijd om ga. Ik heb besloten dat als ik deze onrust opmerk ik dan 10 minuten ga mediteren. Ik heb gemerkt dat dan meestal de rust terug keert en is er weer focus op wat ik wil gaan doen. Ook dit bericht schrijf  ik nadat ik gemediteerd heb. Daarvoor was ik onrustig en besluiteloos. Ik had daarvoor ook niet bedacht om dit bericht te gaan schrijven.

Bashar die wordt gechanneld door Daryl Anka wees me hier op. In de I am meditatie zegt hij:

Whenever you experience the idea of fear and you experience the idea of doubt, go back to a state of absolute knowingness.

Dus wanneer je opmerkt dat je onrustig bent of besluiteloos ga 5 of 10 minuten mediteren. De meditatie kan eventueel ook hardlopen, wandelen of afwassen zijn. Als je er maar uit je hoofd door gaat en terug keert in je rust, in je buik, in je lichaam. Na de meditatie ga je zoveel beter met je tijd om. Je bent namelijk beter gefocust. Je bespaart dus tijd. Voorts krijg je er een berg innerlijke rust voor terug waar je U tegen zegt. 

Heb je moeite om dit toe te passen hang dan in grote letters de tekst ‘Onrustig? Mediteren?’ op in je gezichtsveld of vraag  je partner, die vaak de onrust sneller opmerkt als jij, om je er op te attenderen. Zelfs dan is het niet altijd makkelijk om uit je onrustige comfortzone te gaan en te mediteren. Toch alleen al de gedachte dat je het zou kunnen doen maakt je er langzaam rijp voor om het op een gegeven moment wel te doen. Ik kan uit ervaring spreken. 

De grote blinde vlek van de samenleving aangaande voedsel

Naar aanleiding van de documentaire Rauwer is een grote hetze ontstaan tegen de vrouw die haar zoon alleen rauw eten laat eten. Volgens de artsen is deze jongen ondervoed omdat zijn lengte achterblijft. Ik vraag het me af. Ik heb de jongen gezien op TV en er lijkt niks mis met hem te zijn. Ook zijn intelligentie is volgens mij boven peil en volgens zijn moeder blaakt hij van de energie. Sinds we massaal aan het suiker en vleeshormooninfuus zijn gegaan zijn we massaal de hoogte ingeschoten. Het is nog helemaal niet bekend wat de voor gevolgen voor de volksgezondheid dit heeft. Misschien is het groeipatroon van deze jongen wel eentje die hoort bij een voeding zonder suiker en hormonen.

Deze hetze toont aan wat voor een grote blinde vlek er is in de samenleving aangaande voedsel. Ik vind zelf dat de vrouw wel een beetje te extreem bezig is. Maar dan voornamelijk op het sociale vlak en de mentale druk die ze op haar zoontje legt. Maar goed, je moet van goede huize komen als ouder om niet ook hetzelfde te doen met je kind. We proberen toch allemaal onze kinderen onze eigen normen en waarden op te leggen en vaak gaan we daarin te ver.

Wat ik vele malen extremer vind is de voedingsgewoonten van de grote massa zelf. Te veel suiker, te veel kant en klare en geraffineerde producten met 0,0 voedingswaarde. Vlees met restanten van antibiotica en groeihormonen. Groenten en granen zitten vol met toegestane hoeveelheden gif. Opgeteld is dit niet teveel maar veel te veel met als gevolg de vele welvaartsziekten maar ook ADHD en allerhande moderne tijd stoornissen. Ik spreek dan nog niet over de vele duizenden kinderen en volwassenen die veel te zwaar zijn omdat ze veel te veel frisdrank, patat en suikerproducten eten. Daar heb ik nog nooit een uitzending van Pauw en Witteman over gezien.

En nu is er een bewuste vrouw die in deze krankzinnige maatschappij wanhopig op zoek is naar een alternatief en wordt ze neergesabeld door een grote groep mensen met een chronisch gebrek aan zelfreflectie.

De documentaire RAUWER was te zien bij de IDFA als opvolger van de documentaire RAUW die reeds in 2008 is gemaakt. Info, trailers en voorganger RAUW zijn hier te bekijken.

Trailer RAUWER

Liefde

Al mediterend
naar de onmetelijke wolkenvormen
 kwam een geluksgevoel naar boven drijven. 
Het geluksgevoel baande zich een weg
door sluimerend verdriet en eenzaamheid. 
Ik besefte dat liefde er altijd is
te midden van verdriet, eenzaamheid
en geluk.

Verwezenlijk je werkelijke kracht

Deze mooie passage las ik op earth-matters.nl in het  mooie artikel Verwezenlijk je werkelijke kracht

(Die to Love | Unmani | Vertaling: Joke Lochmans) 

Meestal nemen de mensen om ons heen aan dat er altijd wel iets met hen is dat geheeld of verbeterd dient te worden, dus wanneer je werkelijk inziet dat er niets mis is en dat er niets ontbreekt, kan dat in vergelijking een beetje vreemd of zelfs arrogant lijken. Het is, uiteraard, inderdaad arrogant als het gezien wordt als een houding of een aanname over jezelf, maar als je werkelijk inziet dat dit moment nooit ook maar iets meer kan zijn dan wat het nu is, en daaraan twijfelen is gewoonweg absurd, dan is het gewoon de realiteit en geen geloof of houding. Het geloof dat ik niet genoeg ben of de houding of de schijn dat ik onoverwinnelijk of sterk ben, zijn beide niets meer dan een dekmantel om de werkelijke kwetsbaarheid die ieder van ons voelt en is, te verbergen. Wat we ons vaak niet realiseren is dat de werkelijke kracht ligt in het voelen van de kwetsbaarheid. De echte kracht is hier al aanwezig en je hoeft niets te proberen of te forceren of te doen alsof. Het is de aard van het Leven zoals dat is. Het ligt in de kwetsbaarheid van het voelen van wat er ook maar aanwezig is. Het ligt in de reeds aanwezige energie die we fysiek voelen. Het heeft niets te maken met onze gedachten en interpretaties ervan (hoewel ook dat de Levensenergie is die zich op deze manier manifesteert). Als we er geen etiketjes op plakken, bestaat deze energie uit het geheel van alle sensaties die we voelen.

Wat is Geweldloosheid?

Ik ben net terug uit de Pyreneeën alwaar ik meegeleefd heb in 2 leefgemeenschappen. La Borie Noble en La Douceur et de l´Harmonie. De eerste gebaseerd op de ideeën van Lanzo del Vasto, een volgeling van Gandhi en de tweede een veganistische leefgemeenschap. In La Borie staat geweldloosheid tegen alle levende wezens centraal en in la Douceur geweldloosheid jegens dieren, althans zo zou je veganistisch leven kunnen samenvatten. Een opmerkelijk detail is dat in La Borie er wel dierlijke bijproducten zoals melk en eieren gegeten worden, geen vlees dus. Elke gemeenschap probeert op eigen wijze verantwoordelijkheid te nemen op deze onderwerpen. Zelf vind ik geweldloosheid ook een woord waarnaar ik zou willen leven. Maar wat is geweldloosheid nu precies?

Ondanks het feit dat men het principe van geweldloosheid zo goed mogelijk probeerde in te vullen ervaarde ik zelf wel enige mate van geweld. Op 3 vlakken, nl. het geestelijke en het praktische vlak en mogelijk geweld tegenover dieren.
 
Geweld tegenover dieren
Zelf eet ik nog steeds af en toe een stukje vlees. Ook eet ik regelmatig eieren en boter. Ik ben er zelf nog niet helemaal over uit wat mijn standpunt is ten opzichte van geweld tegenover dieren en wat dat nu precies is. Het doden van dieren is zeker een vorm van geweld echter ben ik er nog niet helemaal over uit of ik dit moreel ontoelaatbaar vind mits dit met een zekere vorm van respect gebeurt. De indianen bijvoorbeeld, dankten het dier waar ze op jaagden, dat ze het mochten doden. Jaren geleden al ben ik overgestapt op biologisch vlees omdat de dieren in de biologische sector een beter leven hebben.
 
Ook het gebruiken van dieren om het gras kort te houden wordt door sommige mensen als een vorm van geweld gezien. Als je een geit zijn leven lang aan een ketting zet dan vind ik dat zeker ook gewelddadig. Ter info voor vegetarieers, voor het eten van eieren en het drinken van melk worden trouwens overtollige haantjes en stiertjes gedood. 
 
Zelf wil ik kippen gaan houden voor de eieren en het vlees van de haantjes. Ook wil ik graag schapen of geiten om het land te begrazen en voor de melk om boter van te maken. Zolang ik nog vlees, eieren en boter eet denk ik dat de dieren hier een veel beter leven hebben als in de geïndustrialiseerde wereld (zelfs de biologische). En wellicht kom ik tot de conclusie dat ik dat ook te ver vind gaan, wie weet.
 
Geweld op geestelijke vlak
Op het geestelijke vlak ervoer is regelmatig negatieve energie tussen mensen of geestelijke druk. In beide gevallen werd er niks geuit maar hing de energie gewoon in de lucht. Iets was ik zelf ook niet anders gewend ben in mijn leven. Zo lossen wij westerse mensen het (dus niet) op. Gewoon in de lucht laten hangen. Totdat er een fikse ruzie ontstaat en dan barst het geweld los. Een soort compensatie van de eerdere wapenstilstand.
 
Wat ik in beide gemeenschappen ervoer dat sommige energieën er al lang(er) rondhingen en er dus weinig aan gedaan werd om ze in banen te leiden. Ik ervoer dat als jammer en een soort stilstand in persoonlijke en gezamenlijke groei. Zelf ben ik hier de laatste tijd juist mee aan het oefenen om hier wat aan te doen. Het gaat er hierbij om dat als je innerlijke onrust of negativiteit voelt dit op gezette tijden kan delen met je partner of mensen waarmee je dit ervaart. Je kunt dit noemen heartsharing/harte delen "het delen wat er in je hart omgaat". In een groep wordt het tegenwoordig ook wel gepraktiseerd in de vorm van het vredesgesprek. Mensen zitten in de cirkel en kunnen in het midden stappen om te delen wat er in hun binnenste omgaat. In beide gevallen is het de bedoeling dat de ander luistert en geen commentaar of advies geeft. Net zolang totdat de ander klaar is. Vaak duurt dat zo'n 3 tot 5 minuten. In het geval van het vredesgesprek is een bijkomend punt dat de anderen in de cirkel de mogelijkheid hebben om als de 1 klaar samen te vatten wat ze gehoord hebben. Geen advies of commentaar alleen wat ze gehoord hebben. Het mooie hiervan is dat anderen vaak het gehoorde anders samenvatten als jij en hierdoor er een completer beeld ontstaat wat er gedeeld is maar ook meer begrip en duidelijkheid.
 
In mijn eigen situatie waar ik het zowel 1 op 1 als in de groep heb gepraktiseerd heb ik het als erg verlichtend ervaren. Omdat de ander niks mag terug zeggen wordt er ook beter geluisterd naar de woorden en hoor je ook je eigen woorden beter, alsof je in een spiegel praat. Wel is het zo dat dit harte delen ook niet makkelijk is. Ik heb gemerkt dat mijn ego soms liever niks deelt en lekker op afstand blijft (ver)oordelen. Het grote verschil echter is dat als je over de drempel stapt het zich dubbel en dwars terug betaalt. Het niet delen levert nl. niks op of zelfs een beetje meer negativiteit. Het wel delen laat een groot gedeelte van de negatieve energie als sneeuw voor de zon verdwijnen! 
 
Na bezoek aan deze 2 leefgemeenschappen ben ik er nog meer van overtuigd dat dit een essentieel element is om een stapje verder te komen in persoonlijke groei maar ook in geweldloosheid. We doen elkaar namelijk een hoop geestelijk geweld aan door negatieve energieën onnodig lang te in de lucht te laten hangen.
 
Geweld op praktische vlak
Op het praktische vlak ervaarde ik niet direct geweld maar beredenerend gezien indirect geweld dat al geschied is ergens anders (in een derde wereld land bv.). Het doel van de eerste gemeenschap was nl. om voor het grootste deel zelfvoorzienend te zijn waarbij iedereen een evenredig deel meewerkte. De theorie is dat door externe producten te kopen, bv. rijst uit India ongelijkheid en geweld in stand wordt gehouden omdat we dit eigenlijk over de ruggen van de armen doen. Veel producten komen daar vandaan omdat het voor ons te arbeidsintensief is. Ook hebben ze daar het voedsel vaak eigenlijk voor eigen gebruik nodig. Vandana Shiva, een activiste die zich onder andere inspant voor voedselzekerheid met name voor de armen, stelt dat wij westerse landen de arme mensen van hun voedsel beroven. Ik ben het daar wel mee eens. Wil je hier wat meer over weten kijk eens naar 'The Economics of Hapiness' of 'Mother Earth' beide bij de omslag te bestellen of lenen. Woon je bij mij in de buurt dan kan je ze ook bij mij lenen.
 
Echter bleek dat de gemeenschap die al sinds 1962 bezig is met deze ideeën anno 2012 nog steeds verre van zelfvoorzienend is. Een groot deel van de producten zoals rijst, linzen, bonen, olie wordt nog steeds extern gekocht. Zo doe ik dat ook nog steeds. Echter doordat deze gemeenschap deze vorm van geweldloosheid zelf predikt en beargumenteert kon zag ik dat dit gewelddadige element er nog steeds is, ook in mijn leven. Ik was me er eigenlijk nog niet zo van bewust alhoewel ik bovenstaande documentaires al wel gezien had. Hierin zie ik hoe sterk de kracht is van ingesleten (voedsel)patronen en hoezeer we aan deze patronen verslaafd zijn. Mijn inziens was dit ook het probleem in La Borie Noble enne……..niet te vergeten bij mijzelf ! (:
 
Hier zie ik ook hoe gehecht ik eigenlijk ben aan mijn linzen, pindakaas, rijst terwijl ik eigenlijk voldoende goede alternatieven zelf kan verbouwen in mijn eigen tuin. Ik ben dan ook van plan om deze afhankelijkheid van producten uit lage lonenlanden drastisch te verminderen. Dit vergt een praktische inspanning, op dit moment kweek ik nog iets te weinig voedsel om van te leven maar vooral een geestelijke inspanning namelijk het loslaten van mijn verslaving aan pindakaas, rijst en linzen. Toch voel ik dat hier nu klaar voor ben. Ik eet nl. al heel veel uit mijn eigen tuin en denk dat ik ook de mentale stap kan maken om te kiezen voor vervangers van pindakaas, linzen en rijst. Linzen kunnen worden vervangen door allerhande zelf gekweekte bonen, rijst kan worden vervangen door aardappels, aardperen en granen. En zo is eigenlijk overal wel een vervanger voor die lokaal gekweekt kan worden.
 
Naast het verminderen van dit geweld levert het mij ook nog het een en ander op! Ik hoef nl. minder geld te verdienen om al die produkten te kopen. Ik krijg er gezonde en verse produkten voor terug die ik tevens kan ruilen of verkopen in mijn directe omgeving. Bovenal levert het mij erg veel voldoening en het gevoel van self empowerment!

Heart Dialogues

Mari Winkelman 1 maart 2011 – Heart Dialogues

I have a feeling that as we journey into the future, heart dialogues are going to become more and more common ways of relating with each other. It's something that's completely safe to try at home and you don't need to pay a therapist! i've practiced this concept in a few different ways with a few different people in recent times. One simple structure I have learnt is to sit opposite your dialogue partner, allow eye contact as much as possible, and offer open-hearted listening to them for about 5 minutes, and then to swap over so the listener can share for 5 minutes. This can go in rounds and all that is needed is for each person to be able to listen without interrupting or giving any positive or negative judgments about what is said. Each person can say how they feel in their time of sharing but not judge the other.

Another structure is to set a time of about 30 minutes or longer and to alternate in sharing statements of awareness in the moment to each other. The sharing starts with awareness of physical sensation, then moves to feelings and images, then moves to themes in the life of the person sharing and also to awareness of changes in each moment in the way they see the relationship with the person in the dialogue with them. 
 
I am sure there are many other structures similar and with slightly different intentions, so that some are more suited to deepening an existing relationship, while others are more suited to working through difficult communication issues or for bringing greater or more subtle awareness to one's being in relationship.
Whilst i love general talking and sharing of ideas socially, I feel like a heart dialogue every so often can improve my capacity for for being open-hearted listening to myself, to others and bringing deeper acceptance of myself and others into my relationships.
 
Today in a dialogue practice, I first experienced no real feeling except tiredness, so i named that, and then i felt warmth of my heart expanding through physical tiredness and challenging the thoughts i was having about not feeling connected. My friend's awareness wove around my awareness, impacting on me and journeying with me. The awareness grew to finding a deeply peaceful and timeless connection like a vision of a valley and hills in the distance with this friend – beautiful and eternal stillness. I realise how often i'm unconsciously in judgment of myself and others, and am excited that i have a way to move beyond.
 
http://shinefromyourheart.weebly.com/share-what-inspires-you.html

Beautiful silence

Today seems like a day like other days. No thrills, nothing special seems to be going on, no progress. Tend to think there’s something wrong. Being a bit more in the now I hear the beautiful silence, a crow singing her song, my kettle gently letting the steam flow away. I feel my inner flame burning. I feel content.

Egobewustzijn en ego-spelletjes

Ik kwam een mooi artikel tegen op earth-matters.nl over het egobewustzijn. Ik heb gemerkt in mijn leven dat mijn ego een sterke invloed heeft op mijn welzijn. Door hier meer over te weten te komen en er meer bewust van te zijn kan ik zorgen dat mijn ego niet meer de baas is over mij maar dat ik de baas ben over mijn ego. Kortom ik kan mn ego meer bewust inzetten daar waar het echt nodig is. 

bron: earth-matters.nl

De Oneness University, het opleidingsinstituut van de Oneness Beweging van Sri Amma en Sri Bhagavan in India, onderscheidt de volgende zes ego-spelletjes.

Domineren, vermijden van dominantie

Het ego wil voortdurend in controle zijn en kunnen bepalen wat er gebeurt. Het denkt dat te kunnen bereiken door situaties of personen te domineren. Als het ego zich, andersom, gedomineerd voelt, dan probeert het van alles om onder die dominantie uit te komen. Dit varieert van het overnemen van de dominantie tot stilzwijgend protest, ontduikend gedrag of sabotage.

Ik heb gelijk, de ander heeft ongelijk

Het ego is overtuigd van zijn eigen gelijk. Zijn opponent heeft per definitie ongelijk. Zie hier de geboorte van conflict. Het ego speelt zijn conflicten steeds op dezelfde manier uit. Zowel op het persoonlijke – als op micro -, meso – en macroniveau. Ieder conflict in deze wereld, of het nou tussen personen of landen is, wordt geboren en aangedreven door het ‘gelijk/ongelijk spel’. Zolang één van beide partijen zich in zijn gelijk blijft verschansen, zal het conflict nooit worden opgelost. Het ego vindt dat de ander eerst zijn gelijk moet opgeven voordat hij dit zelf zou willen overwegen. In deze impasse zit ieder (langdurig) conflict in deze wereld vast.

De ander ‘slecht’ of ‘fout’ maken

Het ego identificeert een persoon met diens gedrag en speelt op de persoon. Het beschouwt de ander als ‘slecht’ als deze in zijn ogen verkeerd gedrag vertoont. Hierover gaat het zich beklagen. Meestal niet direct naar de ander (want dit durft het ego niet), maar naar derden of in zichzelf. Het ego mokt, klaagt, roddelt of ontwijkt de ander. Medestanders in zijn beklag zijn altijd te vinden. Doordat het ego in iedere mens op dezelfde wijze werkt, kan het dit spel via andere personen eindeloos blijven spelen.

Iets of iemand de schuld geven: ‘blaming’

Als het ego ergens onder lijdt, wat nogal eens het geval is, zoekt het een schuldige. Het zoekt de oorzaak niet bij zichzelf en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn situatie. Het steekt veel meer energie in het zoeken naar schuldigen dan in het zoeken naar oplossingen, laat staan dat het kijkt naar zijn eigen rol in de situatie. Dit laatste doet het ego niet en het lijkt niet te beseffen dat het hiermee al zijn kracht weggeeft en zich afhankelijk maakt van andere personen of omstandigheden. Het stelt zich op als slachtoffer en verwacht dat de externe factor verandert. Maar daar heeft het tot zijn grote frustratie geen invloed op.

Covering up’, niet de waarheid spreken, liegen

Het ego verstopt zich en zal zelden het achterste van zijn tong laten zien, tenzij het zijn zelfbeheersing verliest. In dat geval heeft het zijn frustraties er al uitgegooid voor het er erg in heeft. Maar zolang het de zaak onder controle denkt te hebben, zal het poppenkast blijven spelen en bedekken wat er werkelijk voor hem speelt.

Zelfrechtvaardiging

Het ego is een meester in het rechtvaardigen van zijn gedrag. Het verzint allerlei redenen om iets wat hij heeft gedaan, of juist heeft nagelaten, goed te praten.

Deze egospelletjes leiden tot veel problemen, zowel op persoonlijk – als op wereldniveau. Ze leiden tot de strijd en de conflicten waar we met zijn allen in verkeren. Het ego is vastgelopen in de uitoefening van zijn oorspronkelijke functie als creator. In de huidige evolutiefase heeft het ego een overwegend contraproductieve en destructieve vorm aangenomen. Dit houdt ons af van werkelijke groei, van datgene waar onze ziel voor gekomen 

Gaan we naar een andere staat van bewustzijn?

Volgens de Maya's gaan de polen van de aarde verschuiven. Dit proces is al een tijdje aan de gang maar ergens tussen 2007 en 2015 zal de aardkorst naar zn nieuwe positie verschuiven. Deze verschuiving gaat samen met een verandering in ons bewustzijn. Ook zal er een periode van 3-72 uur totale duisternis op aarde zijn. Dit alles wordt mooi uitgelegd in onderstaande video waarin de boodschap van de Maya's eenvoudig uitgebeeld en verwoord door Don Alejandro zelf, Drunvalo Melchizedek en Kiesha Crowther.

Een en ander is ook uitgelegd in 'De boodschap van de Maya door Drunvalo Melchizedek'.

Nooit meer kerncentrales

Japan is een schrijnend voorbeeld van wat er fout kan gaan terwijl veiligheidsexperts en politici ons altijd op het hart hebben gedrukt dat alles veilig was. Nu zul je zeggen, in Nederland komt er geen aardbeving of tsunami. Maar hoe zeker weet je dat? En misschien kunnen er nog wel andere dingen fout gaan. Wat te denken van vliegtuigen die op een kerncentrale neerstorten of terroristische aanslagen.

Is het je waard om het risico te nemen dat alles en iedereen waar je om geeft radioactief besmet raakt en nooit meer voet op eigen land kan zetten. Natuurlijk is het je dat niet waard. Echter zijn het de belanghebbenden, waaronder bedrijven en politici die economie voorop zetten, die ons willen laten geloven dat alles veilig is. En dat is het dus nooit te garanderen. Daarom moeten we ook nooit meer kerncentrales gaan bouwen en de huidige centrales sluiten.

Elk half uur valt er op het aardoppervlak genoeg zonlicht om de wereld een heel jaar van energie te voorzien.

Nu is deze zonne-energie al te oogsten met vele technieken. Enige probleem is dat we het te duur vinden omdat we liever ons geld uitgeven aan luxe producten en bezigheden. We nemen dus heel veel risico door het niet te doen. Wil je argumenten horen en zien of duurzame energie wel de oplossing is kijk dan eens naar de documentaire 'Here comes the sun'.

[thumbshot url=http://tegenlicht.vpro.nl/backlight/here-comes-the-sun.html]

Als je bijna dood bent gegaan.

Onlangs vertelde een goede vriendin die anoniem wil blijven dat ze op haar 33e een bijna dood ervaring had. We hadden het over Drunvalo Melchizedek die op zijn 33e gestorven en herboren is in hetzelfde lichaam. We chatten over skype en zie hier het bijzondere gesprek dat ik graag wil delen.

Louis: Ben jij op je 33ste ook gestorven en herboren?
Anoniem: ik heb dat jaar een hersenvlies ontsteking gehad en heb toen zoals ze dat noemen een bde gehad
Louis: wat is een bde?
Anoniem: bijna dood ervaring
Louis: oh ja natuurlijk
Anoniem: ik was tien dagen alleen
Anoniem: omdat mijn kinderen
Anoniem: bij hun vader waren
Anoniem: 14 maart (fictief)
Anoniem: werd ik 33
Anoniem: en de laatste tien dagen van dat jaar
Anoniem: werd ik ziek kreeg ik die meningitis
Anoniem: op het laatst kon ik niet meer bewegen
Anoniem: hoofdpijnen
Anoniem: en ik weet nog dat ik zo hard heb geschreeuwd van de pijn
Lees verder

Teken nu het nog kan tegen Genetisch Gemodificeerde Gewassen

De Europese Commissie heeft kort geleden het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen toegelaten. Daarbij hebben de winsten van de GG lobby’s zwaarder gewogen dan bezorgdheid van de burgers over de gezondheidsaspecten.

Reeds 940.000 leden hebben hiertegen getekend. Klik hieronder om het doel van een petitie met 1 miljoen burgers tot stand te brengen voor onafhankelijk onderzoek en strenge regelgeving voor GG voeding: 

 

 

 

 

 

Steun de ‘Do Not Track Me’ campagne tegen google.

Google is steeds meer al onze internetbewegingen te volgen teneinde er commercieel gewin bij halen. Echter doet Google dit ongevraagd. Er is  nu een 'Do Not Track Me' campagne gestart tegen Google waarin wordt aangedrongen om een 'Do not track me'  lijst op te zetten waar je je kan aanmelden en waarna Google je internetbewegingen niet meer mag volgen. Hieronder een leuk filmje waarin de essentie van Googles privacy gevoelige informatiehonger wordt getoond. Als je mee doet met de campagne wordt er een mailtje gestuurd naar het United States Congress.

Vrijheid

Langzaam daal ik af in de wijdvertakte gangen van mijn bewustzijn.
Talloze afslagen die ik nog in wil gaan
Soms wordt het smal en donker en durf ik niet zo goed
Maar ik wil zo graag ontdekken wat er in verscholen zit
Pijn, angst, verdriet, hoop, vreugde
Kom er maar uit
Want jullie mogen er zijn
Vlieg uit en wees vrij
 

Moreel Failliet

Helaas moet ik dit keer iets droevigs kwijt. De recente gebeurtenissen, waarbij zwaar gewapende Israëlische militairen gewelddadig een humanitair konvooi bestormden, zijn op zijn zachts gezegd treurig.

De Raad van Ouderen met onder andere Nelson Mandela en Desmond Tutu, heeft de Israëlische actie een van de ergste mensenrechtenschendingen heden ten dage genoemd. Amnesty International heeft deze actie als een schaamteloze schending van het Internationale recht betiteld.

Toch heeft de Nederlandse regering als enige samen met Italië en de VS een oproep van de VN tot de instelling van een Internationaal onderzoek afgewezen. Terwijl maar liefst 32 landen voor deze oproep stemden. Dit beleid komt hoofdzakelijk van de CDA en ChristenUnie, beide christelijke partijen. Ze hebben dus zelfs tegen een Internationaal onderzoek gestemd! In mijn ogen een moreel failliet van partijen als de CDA en ChristenUnie en natuurlijk de staat Israël.

Een petitie om een Internationaal onderzoek in te stellen kan hier worden getekend.

When Shall I Be Free?

Ik zag onderstaand commentaar op de titel 'When shall I be Free?'  van ene CrimsonZ. Weet niet of het zijn woorden zijn of die van Eckhart Tolle. Denk toch de laatste (: No more words are nescesary here!

We assume that our freedom will be a future event. Guess what? That future event will never exist, Why? Because we can only possibly experience the present. No matter which "time" you are in. The only way freedom can come about is through the present moment. We don't have to make sacrifices or feel guilty to feel at peace, we can feel at peace NOW. Through that realization, we will perform kind deeds naturally. If you want to do good, first start with dissolving what is truly false, the ego.