Verwezenlijk je werkelijke kracht

Deze mooie passage las ik op earth-matters.nl in het  mooie artikel Verwezenlijk je werkelijke kracht

(Die to Love | Unmani | Vertaling: Joke Lochmans) 

Meestal nemen de mensen om ons heen aan dat er altijd wel iets met hen is dat geheeld of verbeterd dient te worden, dus wanneer je werkelijk inziet dat er niets mis is en dat er niets ontbreekt, kan dat in vergelijking een beetje vreemd of zelfs arrogant lijken. Het is, uiteraard, inderdaad arrogant als het gezien wordt als een houding of een aanname over jezelf, maar als je werkelijk inziet dat dit moment nooit ook maar iets meer kan zijn dan wat het nu is, en daaraan twijfelen is gewoonweg absurd, dan is het gewoon de realiteit en geen geloof of houding. Het geloof dat ik niet genoeg ben of de houding of de schijn dat ik onoverwinnelijk of sterk ben, zijn beide niets meer dan een dekmantel om de werkelijke kwetsbaarheid die ieder van ons voelt en is, te verbergen. Wat we ons vaak niet realiseren is dat de werkelijke kracht ligt in het voelen van de kwetsbaarheid. De echte kracht is hier al aanwezig en je hoeft niets te proberen of te forceren of te doen alsof. Het is de aard van het Leven zoals dat is. Het ligt in de kwetsbaarheid van het voelen van wat er ook maar aanwezig is. Het ligt in de reeds aanwezige energie die we fysiek voelen. Het heeft niets te maken met onze gedachten en interpretaties ervan (hoewel ook dat de Levensenergie is die zich op deze manier manifesteert). Als we er geen etiketjes op plakken, bestaat deze energie uit het geheel van alle sensaties die we voelen.

Wat is Geweldloosheid?

Ik ben net terug uit de Pyreneeën alwaar ik meegeleefd heb in 2 leefgemeenschappen. La Borie Noble en La Douceur et de l´Harmonie. De eerste gebaseerd op de ideeën van Lanzo del Vasto, een volgeling van Gandhi en de tweede een veganistische leefgemeenschap. In La Borie staat geweldloosheid tegen alle levende wezens centraal en in la Douceur geweldloosheid jegens dieren, althans zo zou je veganistisch leven kunnen samenvatten. Een opmerkelijk detail is dat in La Borie er wel dierlijke bijproducten zoals melk en eieren gegeten worden, geen vlees dus. Elke gemeenschap probeert op eigen wijze verantwoordelijkheid te nemen op deze onderwerpen. Zelf vind ik geweldloosheid ook een woord waarnaar ik zou willen leven. Maar wat is geweldloosheid nu precies?

Ondanks het feit dat men het principe van geweldloosheid zo goed mogelijk probeerde in te vullen ervaarde ik zelf wel enige mate van geweld. Op 3 vlakken, nl. het geestelijke en het praktische vlak en mogelijk geweld tegenover dieren.
 
Geweld tegenover dieren
Zelf eet ik nog steeds af en toe een stukje vlees. Ook eet ik regelmatig eieren en boter. Ik ben er zelf nog niet helemaal over uit wat mijn standpunt is ten opzichte van geweld tegenover dieren en wat dat nu precies is. Het doden van dieren is zeker een vorm van geweld echter ben ik er nog niet helemaal over uit of ik dit moreel ontoelaatbaar vind mits dit met een zekere vorm van respect gebeurt. De indianen bijvoorbeeld, dankten het dier waar ze op jaagden, dat ze het mochten doden. Jaren geleden al ben ik overgestapt op biologisch vlees omdat de dieren in de biologische sector een beter leven hebben.
 
Ook het gebruiken van dieren om het gras kort te houden wordt door sommige mensen als een vorm van geweld gezien. Als je een geit zijn leven lang aan een ketting zet dan vind ik dat zeker ook gewelddadig. Ter info voor vegetarieers, voor het eten van eieren en het drinken van melk worden trouwens overtollige haantjes en stiertjes gedood. 
 
Zelf wil ik kippen gaan houden voor de eieren en het vlees van de haantjes. Ook wil ik graag schapen of geiten om het land te begrazen en voor de melk om boter van te maken. Zolang ik nog vlees, eieren en boter eet denk ik dat de dieren hier een veel beter leven hebben als in de geïndustrialiseerde wereld (zelfs de biologische). En wellicht kom ik tot de conclusie dat ik dat ook te ver vind gaan, wie weet.
 
Geweld op geestelijke vlak
Op het geestelijke vlak ervoer is regelmatig negatieve energie tussen mensen of geestelijke druk. In beide gevallen werd er niks geuit maar hing de energie gewoon in de lucht. Iets was ik zelf ook niet anders gewend ben in mijn leven. Zo lossen wij westerse mensen het (dus niet) op. Gewoon in de lucht laten hangen. Totdat er een fikse ruzie ontstaat en dan barst het geweld los. Een soort compensatie van de eerdere wapenstilstand.
 
Wat ik in beide gemeenschappen ervoer dat sommige energieën er al lang(er) rondhingen en er dus weinig aan gedaan werd om ze in banen te leiden. Ik ervoer dat als jammer en een soort stilstand in persoonlijke en gezamenlijke groei. Zelf ben ik hier de laatste tijd juist mee aan het oefenen om hier wat aan te doen. Het gaat er hierbij om dat als je innerlijke onrust of negativiteit voelt dit op gezette tijden kan delen met je partner of mensen waarmee je dit ervaart. Je kunt dit noemen heartsharing/harte delen "het delen wat er in je hart omgaat". In een groep wordt het tegenwoordig ook wel gepraktiseerd in de vorm van het vredesgesprek. Mensen zitten in de cirkel en kunnen in het midden stappen om te delen wat er in hun binnenste omgaat. In beide gevallen is het de bedoeling dat de ander luistert en geen commentaar of advies geeft. Net zolang totdat de ander klaar is. Vaak duurt dat zo'n 3 tot 5 minuten. In het geval van het vredesgesprek is een bijkomend punt dat de anderen in de cirkel de mogelijkheid hebben om als de 1 klaar samen te vatten wat ze gehoord hebben. Geen advies of commentaar alleen wat ze gehoord hebben. Het mooie hiervan is dat anderen vaak het gehoorde anders samenvatten als jij en hierdoor er een completer beeld ontstaat wat er gedeeld is maar ook meer begrip en duidelijkheid.
 
In mijn eigen situatie waar ik het zowel 1 op 1 als in de groep heb gepraktiseerd heb ik het als erg verlichtend ervaren. Omdat de ander niks mag terug zeggen wordt er ook beter geluisterd naar de woorden en hoor je ook je eigen woorden beter, alsof je in een spiegel praat. Wel is het zo dat dit harte delen ook niet makkelijk is. Ik heb gemerkt dat mijn ego soms liever niks deelt en lekker op afstand blijft (ver)oordelen. Het grote verschil echter is dat als je over de drempel stapt het zich dubbel en dwars terug betaalt. Het niet delen levert nl. niks op of zelfs een beetje meer negativiteit. Het wel delen laat een groot gedeelte van de negatieve energie als sneeuw voor de zon verdwijnen! 
 
Na bezoek aan deze 2 leefgemeenschappen ben ik er nog meer van overtuigd dat dit een essentieel element is om een stapje verder te komen in persoonlijke groei maar ook in geweldloosheid. We doen elkaar namelijk een hoop geestelijk geweld aan door negatieve energieën onnodig lang te in de lucht te laten hangen.
 
Geweld op praktische vlak
Op het praktische vlak ervaarde ik niet direct geweld maar beredenerend gezien indirect geweld dat al geschied is ergens anders (in een derde wereld land bv.). Het doel van de eerste gemeenschap was nl. om voor het grootste deel zelfvoorzienend te zijn waarbij iedereen een evenredig deel meewerkte. De theorie is dat door externe producten te kopen, bv. rijst uit India ongelijkheid en geweld in stand wordt gehouden omdat we dit eigenlijk over de ruggen van de armen doen. Veel producten komen daar vandaan omdat het voor ons te arbeidsintensief is. Ook hebben ze daar het voedsel vaak eigenlijk voor eigen gebruik nodig. Vandana Shiva, een activiste die zich onder andere inspant voor voedselzekerheid met name voor de armen, stelt dat wij westerse landen de arme mensen van hun voedsel beroven. Ik ben het daar wel mee eens. Wil je hier wat meer over weten kijk eens naar 'The Economics of Hapiness' of 'Mother Earth' beide bij de omslag te bestellen of lenen. Woon je bij mij in de buurt dan kan je ze ook bij mij lenen.
 
Echter bleek dat de gemeenschap die al sinds 1962 bezig is met deze ideeën anno 2012 nog steeds verre van zelfvoorzienend is. Een groot deel van de producten zoals rijst, linzen, bonen, olie wordt nog steeds extern gekocht. Zo doe ik dat ook nog steeds. Echter doordat deze gemeenschap deze vorm van geweldloosheid zelf predikt en beargumenteert kon zag ik dat dit gewelddadige element er nog steeds is, ook in mijn leven. Ik was me er eigenlijk nog niet zo van bewust alhoewel ik bovenstaande documentaires al wel gezien had. Hierin zie ik hoe sterk de kracht is van ingesleten (voedsel)patronen en hoezeer we aan deze patronen verslaafd zijn. Mijn inziens was dit ook het probleem in La Borie Noble enne……..niet te vergeten bij mijzelf ! (:
 
Hier zie ik ook hoe gehecht ik eigenlijk ben aan mijn linzen, pindakaas, rijst terwijl ik eigenlijk voldoende goede alternatieven zelf kan verbouwen in mijn eigen tuin. Ik ben dan ook van plan om deze afhankelijkheid van producten uit lage lonenlanden drastisch te verminderen. Dit vergt een praktische inspanning, op dit moment kweek ik nog iets te weinig voedsel om van te leven maar vooral een geestelijke inspanning namelijk het loslaten van mijn verslaving aan pindakaas, rijst en linzen. Toch voel ik dat hier nu klaar voor ben. Ik eet nl. al heel veel uit mijn eigen tuin en denk dat ik ook de mentale stap kan maken om te kiezen voor vervangers van pindakaas, linzen en rijst. Linzen kunnen worden vervangen door allerhande zelf gekweekte bonen, rijst kan worden vervangen door aardappels, aardperen en granen. En zo is eigenlijk overal wel een vervanger voor die lokaal gekweekt kan worden.
 
Naast het verminderen van dit geweld levert het mij ook nog het een en ander op! Ik hoef nl. minder geld te verdienen om al die produkten te kopen. Ik krijg er gezonde en verse produkten voor terug die ik tevens kan ruilen of verkopen in mijn directe omgeving. Bovenal levert het mij erg veel voldoening en het gevoel van self empowerment!

Heart Dialogues

Mari Winkelman 1 maart 2011 – Heart Dialogues

I have a feeling that as we journey into the future, heart dialogues are going to become more and more common ways of relating with each other. It's something that's completely safe to try at home and you don't need to pay a therapist! i've practiced this concept in a few different ways with a few different people in recent times. One simple structure I have learnt is to sit opposite your dialogue partner, allow eye contact as much as possible, and offer open-hearted listening to them for about 5 minutes, and then to swap over so the listener can share for 5 minutes. This can go in rounds and all that is needed is for each person to be able to listen without interrupting or giving any positive or negative judgments about what is said. Each person can say how they feel in their time of sharing but not judge the other.

Another structure is to set a time of about 30 minutes or longer and to alternate in sharing statements of awareness in the moment to each other. The sharing starts with awareness of physical sensation, then moves to feelings and images, then moves to themes in the life of the person sharing and also to awareness of changes in each moment in the way they see the relationship with the person in the dialogue with them. 
 
I am sure there are many other structures similar and with slightly different intentions, so that some are more suited to deepening an existing relationship, while others are more suited to working through difficult communication issues or for bringing greater or more subtle awareness to one's being in relationship.
Whilst i love general talking and sharing of ideas socially, I feel like a heart dialogue every so often can improve my capacity for for being open-hearted listening to myself, to others and bringing deeper acceptance of myself and others into my relationships.
 
Today in a dialogue practice, I first experienced no real feeling except tiredness, so i named that, and then i felt warmth of my heart expanding through physical tiredness and challenging the thoughts i was having about not feeling connected. My friend's awareness wove around my awareness, impacting on me and journeying with me. The awareness grew to finding a deeply peaceful and timeless connection like a vision of a valley and hills in the distance with this friend – beautiful and eternal stillness. I realise how often i'm unconsciously in judgment of myself and others, and am excited that i have a way to move beyond.
 
http://shinefromyourheart.weebly.com/share-what-inspires-you.html

Beautiful silence

Today seems like a day like other days. No thrills, nothing special seems to be going on, no progress. Tend to think there’s something wrong. Being a bit more in the now I hear the beautiful silence, a crow singing her song, my kettle gently letting the steam flow away. I feel my inner flame burning. I feel content.

Egobewustzijn en ego-spelletjes

Ik kwam een mooi artikel tegen op earth-matters.nl over het egobewustzijn. Ik heb gemerkt in mijn leven dat mijn ego een sterke invloed heeft op mijn welzijn. Door hier meer over te weten te komen en er meer bewust van te zijn kan ik zorgen dat mijn ego niet meer de baas is over mij maar dat ik de baas ben over mijn ego. Kortom ik kan mn ego meer bewust inzetten daar waar het echt nodig is. 

bron: earth-matters.nl

De Oneness University, het opleidingsinstituut van de Oneness Beweging van Sri Amma en Sri Bhagavan in India, onderscheidt de volgende zes ego-spelletjes.

Domineren, vermijden van dominantie

Het ego wil voortdurend in controle zijn en kunnen bepalen wat er gebeurt. Het denkt dat te kunnen bereiken door situaties of personen te domineren. Als het ego zich, andersom, gedomineerd voelt, dan probeert het van alles om onder die dominantie uit te komen. Dit varieert van het overnemen van de dominantie tot stilzwijgend protest, ontduikend gedrag of sabotage.

Ik heb gelijk, de ander heeft ongelijk

Het ego is overtuigd van zijn eigen gelijk. Zijn opponent heeft per definitie ongelijk. Zie hier de geboorte van conflict. Het ego speelt zijn conflicten steeds op dezelfde manier uit. Zowel op het persoonlijke – als op micro -, meso – en macroniveau. Ieder conflict in deze wereld, of het nou tussen personen of landen is, wordt geboren en aangedreven door het ‘gelijk/ongelijk spel’. Zolang één van beide partijen zich in zijn gelijk blijft verschansen, zal het conflict nooit worden opgelost. Het ego vindt dat de ander eerst zijn gelijk moet opgeven voordat hij dit zelf zou willen overwegen. In deze impasse zit ieder (langdurig) conflict in deze wereld vast.

De ander ‘slecht’ of ‘fout’ maken

Het ego identificeert een persoon met diens gedrag en speelt op de persoon. Het beschouwt de ander als ‘slecht’ als deze in zijn ogen verkeerd gedrag vertoont. Hierover gaat het zich beklagen. Meestal niet direct naar de ander (want dit durft het ego niet), maar naar derden of in zichzelf. Het ego mokt, klaagt, roddelt of ontwijkt de ander. Medestanders in zijn beklag zijn altijd te vinden. Doordat het ego in iedere mens op dezelfde wijze werkt, kan het dit spel via andere personen eindeloos blijven spelen.

Iets of iemand de schuld geven: ‘blaming’

Als het ego ergens onder lijdt, wat nogal eens het geval is, zoekt het een schuldige. Het zoekt de oorzaak niet bij zichzelf en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn situatie. Het steekt veel meer energie in het zoeken naar schuldigen dan in het zoeken naar oplossingen, laat staan dat het kijkt naar zijn eigen rol in de situatie. Dit laatste doet het ego niet en het lijkt niet te beseffen dat het hiermee al zijn kracht weggeeft en zich afhankelijk maakt van andere personen of omstandigheden. Het stelt zich op als slachtoffer en verwacht dat de externe factor verandert. Maar daar heeft het tot zijn grote frustratie geen invloed op.

Covering up’, niet de waarheid spreken, liegen

Het ego verstopt zich en zal zelden het achterste van zijn tong laten zien, tenzij het zijn zelfbeheersing verliest. In dat geval heeft het zijn frustraties er al uitgegooid voor het er erg in heeft. Maar zolang het de zaak onder controle denkt te hebben, zal het poppenkast blijven spelen en bedekken wat er werkelijk voor hem speelt.

Zelfrechtvaardiging

Het ego is een meester in het rechtvaardigen van zijn gedrag. Het verzint allerlei redenen om iets wat hij heeft gedaan, of juist heeft nagelaten, goed te praten.

Deze egospelletjes leiden tot veel problemen, zowel op persoonlijk – als op wereldniveau. Ze leiden tot de strijd en de conflicten waar we met zijn allen in verkeren. Het ego is vastgelopen in de uitoefening van zijn oorspronkelijke functie als creator. In de huidige evolutiefase heeft het ego een overwegend contraproductieve en destructieve vorm aangenomen. Dit houdt ons af van werkelijke groei, van datgene waar onze ziel voor gekomen 

Gaan we naar een andere staat van bewustzijn?

Volgens de Maya's gaan de polen van de aarde verschuiven. Dit proces is al een tijdje aan de gang maar ergens tussen 2007 en 2015 zal de aardkorst naar zn nieuwe positie verschuiven. Deze verschuiving gaat samen met een verandering in ons bewustzijn. Ook zal er een periode van 3-72 uur totale duisternis op aarde zijn. Dit alles wordt mooi uitgelegd in onderstaande video waarin de boodschap van de Maya's eenvoudig uitgebeeld en verwoord door Don Alejandro zelf, Drunvalo Melchizedek en Kiesha Crowther.

Een en ander is ook uitgelegd in 'De boodschap van de Maya door Drunvalo Melchizedek'.

Nooit meer kerncentrales

Japan is een schrijnend voorbeeld van wat er fout kan gaan terwijl veiligheidsexperts en politici ons altijd op het hart hebben gedrukt dat alles veilig was. Nu zul je zeggen, in Nederland komt er geen aardbeving of tsunami. Maar hoe zeker weet je dat? En misschien kunnen er nog wel andere dingen fout gaan. Wat te denken van vliegtuigen die op een kerncentrale neerstorten of terroristische aanslagen.

Is het je waard om het risico te nemen dat alles en iedereen waar je om geeft radioactief besmet raakt en nooit meer voet op eigen land kan zetten. Natuurlijk is het je dat niet waard. Echter zijn het de belanghebbenden, waaronder bedrijven en politici die economie voorop zetten, die ons willen laten geloven dat alles veilig is. En dat is het dus nooit te garanderen. Daarom moeten we ook nooit meer kerncentrales gaan bouwen en de huidige centrales sluiten.

Elk half uur valt er op het aardoppervlak genoeg zonlicht om de wereld een heel jaar van energie te voorzien.

Nu is deze zonne-energie al te oogsten met vele technieken. Enige probleem is dat we het te duur vinden omdat we liever ons geld uitgeven aan luxe producten en bezigheden. We nemen dus heel veel risico door het niet te doen. Wil je argumenten horen en zien of duurzame energie wel de oplossing is kijk dan eens naar de documentaire 'Here comes the sun'.

[thumbshot url=http://tegenlicht.vpro.nl/backlight/here-comes-the-sun.html]

Als je bijna dood bent gegaan.

Onlangs vertelde een goede vriendin die anoniem wil blijven dat ze op haar 33e een bijna dood ervaring had. We hadden het over Drunvalo Melchizedek die op zijn 33e gestorven en herboren is in hetzelfde lichaam. We chatten over skype en zie hier het bijzondere gesprek dat ik graag wil delen.

Louis: Ben jij op je 33ste ook gestorven en herboren?
Anoniem: ik heb dat jaar een hersenvlies ontsteking gehad en heb toen zoals ze dat noemen een bde gehad
Louis: wat is een bde?
Anoniem: bijna dood ervaring
Louis: oh ja natuurlijk
Anoniem: ik was tien dagen alleen
Anoniem: omdat mijn kinderen
Anoniem: bij hun vader waren
Anoniem: 14 maart (fictief)
Anoniem: werd ik 33
Anoniem: en de laatste tien dagen van dat jaar
Anoniem: werd ik ziek kreeg ik die meningitis
Anoniem: op het laatst kon ik niet meer bewegen
Anoniem: hoofdpijnen
Anoniem: en ik weet nog dat ik zo hard heb geschreeuwd van de pijn
Lees verder

Teken nu het nog kan tegen Genetisch Gemodificeerde Gewassen

De Europese Commissie heeft kort geleden het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen toegelaten. Daarbij hebben de winsten van de GG lobby’s zwaarder gewogen dan bezorgdheid van de burgers over de gezondheidsaspecten.

Reeds 940.000 leden hebben hiertegen getekend. Klik hieronder om het doel van een petitie met 1 miljoen burgers tot stand te brengen voor onafhankelijk onderzoek en strenge regelgeving voor GG voeding: 

 

 

 

 

 

Steun de ‘Do Not Track Me’ campagne tegen google.

Google is steeds meer al onze internetbewegingen te volgen teneinde er commercieel gewin bij halen. Echter doet Google dit ongevraagd. Er is  nu een 'Do Not Track Me' campagne gestart tegen Google waarin wordt aangedrongen om een 'Do not track me'  lijst op te zetten waar je je kan aanmelden en waarna Google je internetbewegingen niet meer mag volgen. Hieronder een leuk filmje waarin de essentie van Googles privacy gevoelige informatiehonger wordt getoond. Als je mee doet met de campagne wordt er een mailtje gestuurd naar het United States Congress.

Vrijheid

Langzaam daal ik af in de wijdvertakte gangen van mijn bewustzijn.
Talloze afslagen die ik nog in wil gaan
Soms wordt het smal en donker en durf ik niet zo goed
Maar ik wil zo graag ontdekken wat er in verscholen zit
Pijn, angst, verdriet, hoop, vreugde
Kom er maar uit
Want jullie mogen er zijn
Vlieg uit en wees vrij
 

Moreel Failliet

Helaas moet ik dit keer iets droevigs kwijt. De recente gebeurtenissen, waarbij zwaar gewapende Israëlische militairen gewelddadig een humanitair konvooi bestormden, zijn op zijn zachts gezegd treurig.

De Raad van Ouderen met onder andere Nelson Mandela en Desmond Tutu, heeft de Israëlische actie een van de ergste mensenrechtenschendingen heden ten dage genoemd. Amnesty International heeft deze actie als een schaamteloze schending van het Internationale recht betiteld.

Toch heeft de Nederlandse regering als enige samen met Italië en de VS een oproep van de VN tot de instelling van een Internationaal onderzoek afgewezen. Terwijl maar liefst 32 landen voor deze oproep stemden. Dit beleid komt hoofdzakelijk van de CDA en ChristenUnie, beide christelijke partijen. Ze hebben dus zelfs tegen een Internationaal onderzoek gestemd! In mijn ogen een moreel failliet van partijen als de CDA en ChristenUnie en natuurlijk de staat Israël.

Een petitie om een Internationaal onderzoek in te stellen kan hier worden getekend.

When Shall I Be Free?

Ik zag onderstaand commentaar op de titel 'When shall I be Free?'  van ene CrimsonZ. Weet niet of het zijn woorden zijn of die van Eckhart Tolle. Denk toch de laatste (: No more words are nescesary here!

We assume that our freedom will be a future event. Guess what? That future event will never exist, Why? Because we can only possibly experience the present. No matter which "time" you are in. The only way freedom can come about is through the present moment. We don't have to make sacrifices or feel guilty to feel at peace, we can feel at peace NOW. Through that realization, we will perform kind deeds naturally. If you want to do good, first start with dissolving what is truly false, the ego.

Het leven na een bijna dood ervaring.

Ik las op de site van animalfreedom een inspirerend verhaal over Joop Boer die een bijna dood ervaring had. Het sterkt mij weer in de overtuiging dat er in ons een ongelimiteerde doch vaak ongebruikte potentie, inzicht en creativiteit schuilt. We benutten het niet omdat we worden overvoerd met prikkels van buiten af. Dit geld voor mij ook nog het meest van de tijd. Daarom inspireert mij dit verhaal ook zo.

Zie dit verhaal op animalfreedom.org.

Zelfreflectie

“Ik ben goed bezig. Ik snap niet dat anderen ook niet doen. ”

Als er dingen niet in de haak zijn, zijn we geneigd om de vinger van ons af te wijzen.  Het is makkelijk je eigen handelen te vergelijken met een ander die in jou ogen minder goed bezig is. Maar ben je in staat ook jezelf te vergelijken met iemand die verder gaat als jij? Of zeg je dan.  ‘Ja maar, dat gaat me wel heel ver’ of  ‘ik ben de Paus niet’.

Ons zelf in de spiegel zien is niet onze sterkste kant. Zelfs al we echt naar ons zelf proberen te kijken lijden we aan een soort van Anorexia. We kunnen onszelf blijkbaar niet objectief bekijken.  Zelfreflectie is heel goed mogelijk door kritiek van anderen te ontvangen in plaats van af te wuiven of terug te kaatsen. Dit is niet zo makkelijk. Er wordt wat afgepraat over wat anderen allemaal niet goed doen. Maar als we worden geconfronteerd met eigen falen dan is de ruimte te klein. Terwijl het eigenlijk heel moedig is om je eigen falen toe te geven. Dat is het hem nu juist. We zijn zo bang om aan de schandpaal genageld te worden, oftewel metaforisch gezien, dood te gaan, dat we niet bereid zijn om onze fouten toe te geven. Angst is hier blijkbaar de drijvende kracht. Deze angst heeft zich collectief genesteld  in de samenleving en is heel goed te zien in de Media en Politiek en iets lastiger (het komt nu wel heel dicht bij) gewoon bij jezelf en je omgeving. Zolang we deze angst niet aangaan zal er altijd een gevoel van onvrede en onbehagen in ons blijven bestaan en zal de spiegel ergens op een donker plekje op zolder blijven staan.

Maatschappij

Hoe sta ik in de maatschappij?

Dat is een goede vraag. Ik ben een hele tijd boos geweest op de maatschappij. Deze boosheid is geleidelijk aan het overgaan naar acceptatie. De onmacht om dingen in de maatschappij te veranderen is overgegaan in de macht om zelf in het klein dingen te veranderen. Dat is wat ik nu wil en waar ik in geloof. Ik kan misschien niet direct de maatschappij veranderen maar wel degelijk de mensen om mij heen. Toch heb ik nog steeds geen goed antwoord hoe om te gaan met onrecht. Ik wil er wat aan doen maar niet meer met boosheid. Ik weet nu dat met boosheid dezelfde tegenkracht/macht aan de andere zijde wordt opgeroepen. Uiteindelijk bereik je er niks mee. Hoe dan? Ik heb er nog geen goed antwoord op.  Wat doe ik als er iemand op straat in elkaar wordt geslagen.  Ik probeer er wat aan te doen. Wat doe ik als mensen in Palestina onder erbarmelijke omstandigheden leven? Ik heb besloten om geen Israelische producten meer te kopen. Maar is dat voldoende? Lees verder

Visie

Hier wordt ook nog aan gewerkt.

Zelfbewust & voorzienend Leven. Een hele mond vol. Voor elk van de woorden geef ik wat uitleg.

Zelfbewust
Wie ben ik, wat wil ik en wat doe ik hier op aarde. Hordes mensen stellen zichzelf deze vraag. Dat is ook niet zo gek want van ons ouders krijgen we slechts te horen dat we hier op aarde zijn om te werken om later een huis te kopen en kinderen te krijgen. Heel veel meer antwoorden krijg je niet. Dus moeten deze hordes, eenmaal volwassen, zelf op zoek gaan naar deze antwoorden. Dus ook ik.

Ik geloof dat we allemaal met elkaar verbonden zijn via het nulpuntveld / universum / Al of hoe je het ook maar wilt noemen. Zelfs de wetenschap krijgt steeds meer aanwijzingen voor de onderlinge verbinding tussen mens, aarde, dier en kosmos. Dit besef van eenheid zijn we kwijt geraakt. We zijn zo bezig ons ego te bevredigen dat ons diepere zelf er slapjes bij staat. Op de lange termijn is dit destructief voor ons zelf en de mensen, dieren en dingen om ons heen.

Dus wat versta ik onder zelf? Dat ben ik en alle aspecten daarvan en de verbondenheid met alles om me heen. Zelfbewust is dat je daar bewust van bent. Dus niet alleen van jezelf als individu maar ook jezelf als onderdeel van de gemeenschap, aarde en kosmos. Als ik iets doe voor mezelf dan hou ik dus ook rekening met de dingen/mensen/dieren om me heen. Doe ik dat niet dan zorg ik niet goed voor mezelf. Waarom niet? Als ik anderen slecht behandel dan is de kans groot dat anderen mij ook niet goed behandelen. Als ik de natuur niet respecteer dan corrigeert de natuur mij vanzelf een keer.

Hoe pas ik dit allemaal dan toe? Tja, dit was natuurlijk allemaal theorie en de praktijk is weerbarstiger. Het begint allemaal bij bewustzijn. Zolang ik me niet bewust ben van mijzelf, mijn ego, de mensen en dingen om mij heen hoe kan ik er dan rekening mee houden. Mijn doel is dan ook om steeds bewustzijn te verhogen. Door meditatie, lichaamsbeweging en contact met de natuur lukt me dat steeds beter. Al ontbreekt het me nog steeds nog aan voldoende discipline. Daar wordt aan gewerkt (-: Bewustwording is ook niet altijd fijn omdat ook de mindere kanten van jezelf aan het licht komen. Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat de pijn van openbaring van zo'n blinde vlek al snel overgaat in een gevoel van bevrijding.

Alleen is maar alleen. Mensen maken meestal deel uit van een gemeenschap. Idealiter vind ik dat de grootte ervan een beetje in de orde van grote van dorpen en steden van 100 jaar geleden zou moeten zijn. Dus niet te massaal en te groot omdat anders de binding tussen mensen/dieren en land verdwijnt en uiteindelijk ook het diepere besef van jezelf en de verbinding die we allen met elkaar hebben. Moeten we dan al deze grote steden afbreken. Dat hoeft niet. De functie van bestaande wijken kan bijvoorbeeld worden aangepast zodat er weer gemeenschapszin ontstaat in zo'n wijk. In nederland zijn er al behoorlijk wat initiatieven die zich er mee bezig houden. Bijvoorbeeld Transition Towns. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.

Voorzienend De basisbehoeften van eenieder zijn voedsel, water, veiligheid en onderkomen. Het geeft bevrediging om met deze basisbehoeften bezig te zijn en hier zelf (met de gemeenschap) voor zorg te dragen. Het bestendigt de band met de aarde en alles wat er op leeft. In de huidige maatschappij weten we eigenlijk nauwelijks waar ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Er is geen binding met de mensen en dieren die dit voedsel produceren en het welzijn van deze mensen en dieren komt hierdoor sterk onder druk te staan. De waarden die voor ons en onze naasten en omgeving gelden, hanteren we niet voor al die andere mensen en dieren die voor ons voedsel en alle het andere wat we nodig hebben zorgen. We zouden het misschien wel willen maar we kunnen het niet controleren en voorts betalen we het liefst ook het minst voor ons stukje vlees of onze koffie. Klinkt allemaal dramatisch maar dat is het eigenlijk ook wel. Zeker voor de mensen in derde wereld landen die voor een appel en een ei zich kapot werken. Maar ook voor ons zelf. Uiteindelijk krijgen we zelf de rekening gepresenteerd. Hoe, bv. door de vluchtelingenproblematiek en daarmee samenhangende problemen, door milieurampen. We zijn in de huidige maatschappij ook steeds afhankelijker geworden van het grote systeem. Als de elektriciteit of het internet uitvalt dan is gelijk de hele samenleving ontregeld. Ook de voedselvoorziening is zodanig gecentraliseerd dat er maar iets hoeft te gebeuren of de schappen in de winkels blijven leeg. In de afgelopen 65 jaar is de samenleving langzaam steeds meer gecentraliseerd. We weten dus ook helemaal niet wat er fout zou kunnen gaan in een nog zo'n jonge gecentraliseerde samenleving. Beter zou het zijn als lokale gemeenschappen voor een groot deel zelf zorg dragen voor hun voedsel, energie en productie. Als er in 1 gemeenschap iets mis gaat dan heeft dat weinig invloed op de omringende gemeenschappen. Tevens kunnen andere gemeenschappen dan ook hulp bieden. In onze samenleving valt er weinig hulp te bieden als het hele land plat ligt. Veel mensen zullen zeggen. Maar wanneer gebeurt dat nou dat de elektriciteit of het internet uitvalt. Bedenk eens hoe kwetsbaar onze huidig samenleving is tijdens natuurrampen, crisis of oorlog of aanslagen.

Leven Leven is een kunst/opgave. Vanaf dat we jong zijn wordt ons ingeprent wat de horen te doen, dat we moeten presteren dat we veel geld moeten verdienen etc. Rond ons 20e zijn de meeste geneigd om hier ook naar te leven. Rond het 40e jaar komen veel mensen erachter dat ze nooit hebben gekeken naar wat ze nu zelf precies willen. Hoe komt dat? Het wordt ons simpelweg niet geleerd, niet op school en niet door ons ouders. Natuurlijk wordt het wel gevraagd als je jong bent maar dan in de context van geld verdienen, presteren, competitie etc. Als jong mens weet je niet beter en denk je dus dat dit de enige mogelijkheden zijn waar je uit kan kiezen. Veel mensen leven dan ook een leven wat hun is opgelegd of aangepraat. Veel mensen hebben daar vrede mee. Echter is er ook een hele grote groep mensen die zich afvraagt waarom de samenleving is als ze is, waarom zij zijn zoals ze zijn. Waarom er zoveel onbegrip, competitie, agressiviteit en afgunst is. Waarom we elkaar liever met de knuppel de hersens in slaan dan een vredespijp te roken. Zo ook ik.

Zelfbewust versus Zelfvoorzienend

Ik ben al een tijdje aan het twijfelen of mijn site nu zelfbewustleven.nl of zelfvoorzienendleven.nl moet heten. Het begon met zelfvoorzienendleven. Toen dacht ik dat dat niet helemaal de lading dekte. Volgens de Dikke Van Dale betekent het “in staat in eigen behoeften te voorzien“. Dus daarom maar zelfbewustleven gekozen. Nu twijfel ik toch weer. Ik neig nu zelfs weer meer naar zelfvoorzienend.

Waarom? Als je zelfvoorzienend leeft dan hou je ook rekening met alles wat is en leeft om je heen. Waarom? Mensen, dieren, dingen en de natuur zijn met elkaar verbonden.  Als we deze verbinding negeren dan wreekt zich dat een keer.  Ik heb geloof ik geen woorden nodig om dat uit te leggen.  Dus in mijn visie is  “in eigen behoeften voorzien” meer dan alleen je eigen primaire behoeftes als eten, onderdak, voortplanting etc maar ook in de behoeftes tot de verbinding en eenheid. Nu zul je zeggen, ja maar dat is niet een behoefte want we slaan al 2000 jaar elkaar de koppen in, dus blijkbaar hebben we aan deze mooie woorden geen behoefte. Ons ego heeft meestal de leiding over ons doen en laten en heeft korte termijn behoeften die worden geregeerd door angst en hebzucht. In werkelijkheid hebben we behoefte aan verbinding en eenheid. Dat is ons innerlijke zelf. Op de lange termijn is dat nl. ook beter voor onszelf. Als ik jou niks aandoe dan doe jij dat mij ook niet.  Willen we dus echt in onze behoeftes voorzien dan moeten we ons bewust worden dat het Ego een onecht zelf is en het innerlijke zelf het echte zelf dat zich niet laat leiden door angst en hebzucht maar door eenheid en verbinding.

Snijdt dit hout?

Blokhoofd

De afgelopen dagen waren ik en mijn laptop onafscheidelijk. Innig hebben we met elkaar doorgebracht. Met rode oogjes  zit ik nu om half 1 in de nacht dit berichtje te schrijven. De basis voor de site is gelegd.  Morgen komt een goede vriend van me op bezoek dus zal ik even niet meer achter mijn laptopje zitten. Nu lekker slapen.

Wat zie ik er hier lekker fris en fruitig uit.